Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Имоти Варна Инвест” ЕООД, наричано по-долу „Имоти Варна’’ или  „Агенцията“, от една страна, и Ползвателите на интернет страницата и услуги, намиращи се на домейн https://www.imotivarna.bg, наричани по-долу ‘’Потребители’’, от друга страна.

„Имоти Варна Инвест” ЕООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 205045282, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, ул. ‘’д-р Анастасия Железкова’’ 3, офис 1, имейл адрес: office@imotivarna.bg, телефон: 0878/ 339-600.

Считано от 25.05.2018 г., Имоти Варна обработва личните данни на Потребителите, като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Подробна информация относно какви лични данни обработва АГЕНЦИЯТА, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в „Уведомление за поверителност” на „Имоти Варна Инвест” ЕООД, публикувано на интернет страницата на агенцията.

Моля да прочетете настоящите Общи условия, преди да използвате услугите, предлагани от сайта www.imotivarna.bg. Използвайки сайта на агенцията, всеки потребител се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящите условия съдържат информация за ползване на услугите, предоставяни от Имоти Варна, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.

С посещаването на сайта, както и с натискане на всеки един бутон в същия се счита, че сте запознати с Общите условия и се задължавате да ги спазвате.

По всички неуредени от Общите условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България и компетентен при евентуален спор е българския съд. Страните се съгласяват, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ИМОТИ ВАРНА

 1. На собствения си уеб сайт (imotivarna.bg), Имоти Варна предоставя оферти за продажба на недвижими имоти на цени, които са достъпни на посочения сайт. Офертите са предоставени от инвеститори, строителни предприемачи, продавачи и други лица, работещи на базата на договорни отношения с „Имоти Варна Инвест“ ЕООД.
 2. Потребителите използват уебсайта imotivarna.bg , за да се запознаят с предлаганите от Имоти Варна оферти и да ползват предлаганите от агенцията услуги. Вижте списък с предлаганите от нас услуги и техните цени
 3. Услугите, предоставяни от Имоти Варна на Потребителя, представляват услуги на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия.
 4. Информацията съгласно т. 1 от настоящите Общи условия, която се предоставя на Потребителя и на всяко друго ползващо се лице, е с цел осъществяване на посредничество от Имоти Варна при покупка на имот от Потребителя.
 5. При оглед на някоя от офертите, предлагани на уебсайта imotivarna.bg, със съдействието на Агенцията, Потребителят се задължава да подпише Договор за поръчка (Бланка за оглед), чрез който сключва договор за посредничество с Имоти Варна при покупка на имот, предоставен от Агенцията на този уебсайт или чрез други рекламни канали.
 6. Имоти Варна има право да изпраща търговски съобщения до Потребителя с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или предложени от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други само на Потребители, които са дали своето изрично съгласие за това. След запознаване с Уведомлението за поверителности даване на своето съгласието за обработка на личните данни, Потребителят има правото да получава търговски съобщения от Имоти Варна.

ОТГОВОРНОСТИ

 1. Имоти Варна не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Имоти Варна не гарантира и не поема отговорност за резултатите, които могат да се получат при употребата на сайта, както и за надеждността, точността или валидността на съдържанието, описанията на имоти и снимки, услуги или продукти, придобити в следствие употребата на този уебсайт. Имоти Варна не поема отговорност относно съдържанието, маркетирането на продукти и услуги и съответствието им с определени цели, а Потребителят  изрично се съгласява, че Имоти Варна не дължи обезщетение за загуби или повреди, щети или вреди от какъвто и да е друг характер, настъпили в резултат на употребата на този уебсайт или линк от този сайт.
 2. Имоти Варна не гарантира, че функциите, съдържащи се в този уеб сайт са безгрешни, че дефектите ще бъдат отстранени, или че сървърът, който предоставя съдържанието, не съдържа вируси или други вредни компоненти.
 3. Имоти Варна има право да забрани достъпа до уеб сайта от определени мобилни телефони, IP-адреси или e-mail адреси, от които са извършвани системни нарушения на настоящите Общи условия.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта imotivarna.bg , включително, но не само, всички публикувани текстове, снимки, изображения, илюстрации, графики, компютърни програми, наличните бази данни, както и всяка информация, която е качена на сайта, са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Имоти Варна или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Имоти Варна и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. Правото на достъп на Потребителя не включва правото да се използва, копира или възпроизвежда информация, представляваща обект на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителен по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или другите носители на права на интелектуална собственост и в случай че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел.

 

‘’БИСКВИТКИ’’ – Cookies

 1. “Бисквитките” (cookies) са малки файлове, които се съхраняват временно на вашия твърд (hard) диск и позволяват на сайта ни да разпознае компютъра ви следващия път, когато посетите Интернет страницата ни.
 2. Google Adwords ремаркетинг реклама. Този сайт използва ремаркетинг рекламна услуга на Google. Това означава, че когато посетите сайта, Google взима информация за посещението Ви и след това изпраща наши реклами до нашите посетители в сайтовете които посещавате. Доставчици от трети страни включително Google използват “бисквитки” за да събират информацията за вашите посещения и я използват за да ви показват наши реклами в рекламните си площадки.
 3. . Бисквитки на трета страна (Third Party Cookies). Този сайт използва бисквитки за запаметяване на информация за отчитане на ефективността на сайта и рекламите по демографски признак, интереси,продължителност на сесиите и т.н. Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предлагана от Google, Inc. Google Analytics използва бисквитки, както и файлове, съхранявани на компютъра ви, за да се направи възможен анализ на използването на сайта. Цялата тази информация се използва от нас само за статистически цели и за разпознаване на грешни линкове или програмни грешки. Разкриване на информация на трети лица не се извършва.
 4. Можете да контролирате и/или изтривате бисквитки когато пожелаете – за повече информация вижте AllAboutCookies.org. Можете да изтриете всички бисквитки, които вече са запазени на вашия компютър, а също така можете да настроите повечето браузъри да ги блокират. Ако направите това обаче, може да се наложи ръчно да настройвате някои параметри всеки път, когато посещавате даден сайт, а освен това е възможно някои услуги и функции да не работят. Разрешаването на бисквитките не е абсолютно необходимо, за да може уебсайтът да работи, но ще допринесе за по-доброто му използване.

 

‘’Имоти Варна Инвест’’ ЕООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

 

Декларация по GDPR Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679

Съгласен съм, данните ми въведени в този уебсайт да бъдат съхранявани и обработвани съгасно GDPR Регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679

С настоящата Декларация Имоти Варна Инвест ЕООД, ЕИК 205045282, с адрес на управление ул. д-р Анастасия Железкова 3, етаж 1, офис 1, информира своите клиенти и ползватели на сайта www.imotivarna.bg, че съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободно движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните, GDPR), има право да съхранява и обработва предоставените от Вас лични данни – три имена, имейл, телефон, като:
1. Данните ще бъдат използвани единствено и само във връзка с целите на сайта imotivarna.bg, т.е. покупко-продажба на недвижим имот.
2. Данните могат да бъдат използвани и, за да може да се изпращат новини и информация за нови проекти.
3. Попълването на формуляри, намиращи се на страницата или изпращането на електронна поща или друго съобщение до Имоти Варна Инвест ЕООД, предполага, че потребителят е съгласен неговите лични данни да бъдат съхранявани.
4. Личните данни, събрани посредством настоящата интернет страница, ще бъдат използвани изключително за целите на търговската дейност, извършвана от Имоти Варна Инвест ЕООД и няма да бъдат разкривани на трети страни, с изключение на случаите, предвидени от закона или с изричното съгласие на потребителя.
5. Потребителите имат право на достъп до предоставената информация, както да я поправят, така и да я оттеглят.
6. Данните ще бъдат съхранявани с цел бъдещо ползване, съгласно по-горе изброените цели.

СРОКОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Имоти Варна Инвест ЕООД съхранява лични данни по силата на приложимото законодателство съгласно предвидения срок.
ДРУГИ
Имоти Варна Инвест ЕООД не събира и не обработва лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и обработването на генетични и биометрични данни, данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическите лица.

 

 

Top